...

Walki

Soma Fight Nicht

Karta walk

Kategoria wagowa 60kg

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Kategoria wagowa 90kg

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Rafał Gąszczak

KNOCKAUT Zielona Góra

Poznaj zawodnika

Udostępnij

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.