...

Zawodnicy

Miłosz Styk

Dane zawodnika

Waga: 60kg
Rekord: –
Formuła: Pro-Am
Klub: Dragon Starachowice

Udostępnij

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.