...

Zawodnicy

Kamil Urbaniak

Dane zawodnika

Data urodzenia: -.
Waga: 63,5kg
Rekord: 4 walki
Formuła: –
Klub: Fighter nowa sól/kickboxer wrocław

Udostępnij

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.