...

Zawodnicy

Eliasz Jankowski

Dane zawodnika

Waga: 67kg
Rekord: 29:7
Formuła: Kickboxing
Klub: Polkon Fight Legnica

Udostępnij

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.