...

Zawodnicy

Dominik Grzęda

Medalista MŚ i ME, wielokrotny mistrz Polski w różnych formułach. Urodzony: 07.10.1997 r.

Dane zawodnika

Data urodzenia: 07.10.1997 r.
Waga: 91kg
Rekord: 3:1
Formuła: Kickboxing, Boks
Klub: Boxer Siedlce

Udostępnij

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.